Publikacje

 

Prezentacje na konferencjach międzynarodowych:
Rymer K., 2016 - Akumulacja materiału eolicznego w środowisku peryglacjalnym na obszarze środkowego Spitsbergenu (Dolina Ebby) w latach 2012-2015. XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research - new experiences and challenges”, Lublin, 8-11 czerwca 2016. Abstrakt

Postery na konferencjach międzynarodowych:
Rymer K., Rachlewicz G., 2016 - Active layer temperature variations in Ebba valley (central Spitsbergen) in the years 2009-2015. XI. International Conference on Permafrost, 20–24.06.2016, Potsdam, Niemcy. Abstrakt