Flag Counter


Charakterystyka otoczenia Stacji

Stacja Polarna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Polar Station, AMUPS) zlokalizowana jest na zachodnim wybrzeżu Zatoki Petunia, w północnej części Billefjordu, w centralnej części wyspy Spitsbergen w archipelagu Svalbard. Takie położenie czyni ją najdalej na północ wysuniętą polską placówką badawczą (współrzędne 78°41'09.1''N oraz 16°27'25.6''E, 1263 km od bieguna północnego).

 


Wyświetl większą mapę