Flag Counter


Projekty badawcze

Prowadzone w oparciu o AMUPS badania obejmują wiele aspektów nauk o Ziemi, jakkolwiek mile widziani są również przedstawiciele innych dyscyplin naukowych.

Obecnie trwające projekty wg. Research in Svalbard Database (RiS) to:
- Landscape morphodynamics in the high Arctic - Billefjorden basin, Svalbard (RiS ID 4974)
- Dickson Land Ice Masses Evolution (RiS ID 4894)
- Reconstruction of recent transformations in the high-Arctic glacial landsystems (RiS ID 5919)
- Integrated Monitoring of Natural Environment at Adam Mickiewicz University Polar Station (RiS ID 10005)
- Development of fans in the Arctic: geomorphic variability and processes' dynamics as a paraglacial response to climate changes (RiS ID 10306)
- Aeolian and niveoaeolian accumulation in periglacial and glacial environments in central Spitsbergen (Ebba Valley) (RiS ID 10388) (Strona projektu)

 

Obecnie prowadzone projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:
- Akumulacja materiału eolicznego i niweoeolicznego w środowisku peryglacjalnym i glacjalnym na obszarze środkowego Spitsbergenu (dolina Ebby) (NCN 2014/15/N/ST10/00825)

 

Projekty prowadzone w latach poprzednich:
- Cryosphere reactions against the background of environmental changes in contrasting high-Arctic conditions on Svalbard (RiS ID 6391) (Strona projektu) lata 2013-2016
- Matter circulation in the Arctic terrestrial-marine geoecosystem on the example of Billefjorden (RiS ID 2174) lata 2001-2003 (PUBLIKACJA) (ZAŁĄCZNIK)
- Arctic soil development in proglacial zones and on marine terraces in Central Spitsbergen (RiS ID 6937) rok 2014
- Functioning of contemporary geoecosystem in the region of Petunia Bay (Billefjorden, central Spitsbergen) (RiS ID 3054) lata 2008-2010
- Paraglacial processes operationg on High Arctic coastal margins - Petuniabukta, Central Spitsbergen (RiS ID 3561) lata 2008-2010
- Relief and vegetation dynamics in polar ecosystems (RiS ID 6018) lata 2012-2013
- Arctic Shrubs Dendrochronological Potential (RiS ID 4269) lata 2010-2013


Granty NCN prowadzone w latach poprzednich:
- Reakcje kriosfery w kontrastowych warunkach wysokarktycznych Svalbardu na tle zmian środowiskowych (NCN 2011/03/B/ST10/06172)
- Formy żelaza w osadach jako znaczniki pochodzenia osadów zdeponowanych w wyniku naturalnych katastrof w warunkach potencjalnych zmian klimatu (NCN 2013/09/B/ST10/00610)